logo pharmacy

фармацефти в Германия

румънски английски полски

Притежавам ли необходимите качества за работата? ?

Задължително е да имате ниво А2-Б2 по немски. Ако говорите немски и сте завършили фармацевтичен факултет в университета, то вие сте подходящ кандидат за тази работа. Ще трябва да преминете теста "Fachsprachenprüfung" и да сте съгласни да живеете в Бремен поне за две години.

Каква заплата да очаквам?

Всичко зависи от това кога ще можете да вземете "Fachsprachenpruefung" теста и от нивото на немския ви. Ако немския ви вече е на ниво Б2, ще можете да държите фармацевтичния тест по-скоро. След като издържите този тест, ще получавате заплата в размер на 3222 евро/на месец бруто. Ако се нуждаете от курсове по немски, заплатата ще е 880 евро/на месец докато не издържите "Fachsprachenprüfung“.

Какво е "Fachsprachenprüfung“?

"Fachsprachenprüfung"е фармацефтичен тест в Германия. Хората, завършили фармацевтика, не го намират за труден. Теста се фокусира върху езиковата бариера, която може да изпита чужденец работещ в Германия. .

Колко добре трябва да говоря немски?

Що се отнася до немския, Б2 е желаното ниво. Обаче, ако имате нужда от преговор, ние ви предлагаме безплатен курс по немски в някой от бременските институти. Курсът ще е с продължителност от 1 до 3 месеца и вие ще трябва да го заплатите преди да ви изтече договора. Следователно, имате 2 години , за да извършите това.

Колко дълго ще трябва да работа?

Може да започнете и преди да сте взели "Fachsprachenprüfung““. При това положение ще е нужно да работите 25 часа на седмица. След като издържите теста, работната ви седмица ще стане 40 часа. "Fischbach's Apotheke" е отворена от 8 сутринта до 8 вечерта и работи от понеделник до събота. Освен това в Германия 33 почивни дни в годината са гарантирани.

Какви документи са ми нужни?

Първо се нуждаете от университетската ви диплома. Също така изискваме да ни представите паспорт и съдебно досие.

Start money, нашето специално предложение само за теб!

Тъй като знаем, че ще се нуждаете от пари до получаване на първата си заплата, ние ви предлагаме 600 евро, когато пристигнете в Бремен. Може да използвате парите, за да наемете квартира, да си купите някои потребности или просто да пообиколите региона. Тези пари трябва да се върнат при изтичане на договора.

Do not hesitate to contact us! We are here for questions and we will be helping you with everything before your departure and during your time with us!

Apply Now

Please submit your CV using the link below. Make sure to include your name and country in the filename.